— Tankolás hatósági áron —

piggy_without_circle

FELHASZNÁLÁSI ÉS VÁSÁRLÁSI SZABÁLYZAT!

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatónkat!

Magyarország Kormánya 94/2022 (III.10.) számú kormányrendelete és a 2021. évi CXXX. törvény 28. cikkelye alapján:

2022. július 30. 12:00 órától 480 FT-os hatósági áron csak magyar rendszámú, természetes személy által üzemben tartott, 7,5 tonna össztömeget meg nem haladó közúti jármű, vagy személytaxi szolgáltatást nyújtó jármű vagy mezőgazdasági jármű vagy mezőgazdasági erőgép, az üzemanyagtöltő állomáson töltött jármű üzemanyag tankjának töltése céljából jogosult tankolni.

A rendelet előírja a benzinkutat üzemeltető részére, hogy a fenti követelmények teljesülését kétséget kizáróan, hitelt érdemlően ellenőrizze, amennyiben ezt nem tudja megtenni, üzemanyag csak nem hatósági, azaz piaci áron értékesíthető. Az Oranges Oil üzemanyagtöltő állomásai, kezelő személyzet nélküli, automata működtetésű állomások, így itt a hitelt érdemlő ellenőrzés a következőképpen valósulhat meg:

A bizonylat választásnál válassza az „egyszerűsített számla az adatok megadásával” feliratot, majd a „magánszemély” lehetőséget és a megtankolt gépjármű rendszámát írja be az adatok megadásakor!

A számlát kizárólag a forgalmi engedélyben szereplő mangánszemély részére van mód igényelni.

A tankolását követő 24 órán belül a szíveskedjen megküldeni a következő dokumentumokat, hogy a hatósági árra való jogosultságát ellenőrizni tudjuk és intézkedjünk a piaci- és hatósági ár különbözetének visszautalásáról! *

Győr, Mosonmagyaróvár: info@orangeoil.hu

Zalaegerszeg, Zalaszentgrót, Nagykanizsa, Budakeszi, Ózd: szamla@orangesoil.hu

 

A dokumentumokat szkennelve vagy jó minőségben befényképezve kérjük.

  • egyszerűsített számla másolata (számla alján a dátum is legyen látható)
  • forgalmi engedély másolata (minden oldal, olvashatóan)
  • bankszámlaszám és a bankszámla tulajdonosának a neve (a visszautaláshoz)
  • taxi esetén a taxiengedély másolata
  • segédmotoros kerékpár esetén biztosítási díjfizetés bizonylata

Amennyiben a visszautalást nem a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő magánszemély bankszámlaszámára kéri, kérjük töltse ki az erre vonatkozó nyilatkozatot, melyet weboldalunkról a https://orangesoil.hu/hatosagi-ar/ linkről tölthet le.

 

FIGYELEM! A tankolásról videofelvétel készül, a számlára beírt rendszámot ellenőrizzük!

Az Oranges Oil Company az arra jogosultaknak a piaci- és a hatósági ár különbözetét a hiánytalanul megküldött dokumentumok megérkezését követő naptól számított 10 munkanapon belül visszautalja a jogosultak által megadott bankszámlára.

Az Oranges Oil Company üzemanyagtöltő állomást üzemeltető csak a fent leírtak hiánytalan teljesítését követően, a jogosultság megállapítsa esetén tud hatósági áron történő tankolást biztosítani az arra jogosultaknak. Egyéb esetben csak piaci áron tudjuk kiszolgálni.

Edényzetbe (csak szabványos eszközbe) történő tankolás kizárólag PIACI áron történik!

Amennyiben edényzetbe és a gépjárműbe is ugyanabban a tranzakcióban történik a tankolás, akkor a hatósági ár NEM érvényesíthető!

Szíves megértésüket és türelmüket köszönjük!

Kérdés esetén hívja a kútoszlopon található hibabejelentő telefonszámot 08:00-16:00-ig.

*a jogosult(vásárló) elolvasta a www.orangesoil.hu weboldalon található ,,adatkezelési tájékoztatót” és hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez és elfogadja a felhasználási feltételeket a megadott email címre történő üzenet megküldésével egyidőben

 Nyilatkozat üzemanyag vásárlás esetén a piaci ár és a hatósági ár különbözetének visszautalása céljából

A 2022.12.06-án, 23:00 órától érvénybe lépő rendelet értelmében kivonva!